Η Εταιρία

Η ΕΒΙΤΕΜ Α.Ε. είναι μιά σοβαρή, αξιόπιστη και ισχυρή εταιρία, η οποία κατόρθωσε να έχει μια πολύ πετυχημένη και δυναμική παρουσία στην κατασκευή των Βιομηχανικών, Ενεργειακών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.

Ιδρυτής της εταιρίας, ο Βασίλειος Δεμερτζίδης, Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του 1980 από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Έτος ίδρυσης το 1983, στην αρχή με τη μορφή ατομικής Εργοληπτικής Επιχείρησης, η οποία μετά από μια συνεχή ανοδική πορεία, το 1998 μετεξελίχθηκε στη σημερινή της μορφή.
Η εταιρία, θέλοντας να καλύψει πλήρως τις δραστηριοτήτες της στην κατασκευή και συντήρηση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων,

έχει ανεγείρει, στην κτηματική περιοχή του Δ.Δ. Δρεπάνου Κοζάνης και συγκεκριμένα στο δέκατο χιλιόμετρο της Ε.Ο. Κοζάνης- Θεσσαλονίκης, ιδιόκτητο “ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ”, με στεγασμένες επιφάνειες 2.500 Μ², εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα και γερανογέφυρα ανυψωτικής ικανότητας 40 τόνων, για κατεργασία και κατασκευή οποιουδήποτε υπέρβαρου βιομηχανικού εξοπλισμού.
Μετά από πολυετή συνεργασία με την Δ.Ε.Η. καθιερώθηκε μεταξύ των καλύτερων εταιρειών για εξειδικευμένες Μηχανολογικές κατασκευές σε Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις και ιδιαίτερα στους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς και τα Λιγνιτωρυχεία.

 

Ανθρώπινο Δυναμικό

Από τις άμεσες προτεραιότητες της εταιρίας είναι η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού της

  • Τεχνική κατάρτιση, εξειδίκευση και ενημέρωση για εφαρμογή των κατά περίπτωση Τεχνικών Προδιαγραφών.
  • Ενημέρωση για πιστή εφαρμογή όλων των «Διαδικασιών» και «Οδηγιών εργασίας» του εγκατεστημένου Συστήματος Διασφάλισης  Ποιότητας κατά EN ISO 9001 : 2015.
  • Εκμάθηση και εφαρμογή όλων των απαιτούμενων μέτρων «Υγιεινής και Ασφάλειας» κατά την εργασία

Μέσο ετήσιο εργατοτεχνικό προσωπικό

table

Διοικητική Στελέχωση

Το οργανωτικό σχήμα της ΕΒΙΤΕΜ Α.Ε. διευκολύνει πάρα πολύ τη λήψη γρήγορων και ορθών αποφάσεων, ενώ καθορίζει με σαφήνεια το σύνολο των σχέσεων και των αρμοδιοτήτων για απόλυτα συντονισμένη, άρτια και πετυχημένη εκτέλεση των έργων, που αναλαμβάνει η εταιρία.

  • Ελευθέριος Β. Δεμερτζίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (MSc), Πολυτεχνικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Ξάνθης
  • Ευστράτιος Β. Δεμερτζίδης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός , Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), MSc Δομοστατικός σχεδιασμός και ανάλυση κατασκευών
  • Φωτεινή Β. Δεμερτζίδου, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Ξάνθης, MSc Διαχείριση Τεχνικών Έργων, MSc Συστήματα CAD/ CAM & Σχεδιασμός Προϊόντων  
  • Φωτεινή Κ. Νταγκονίκου,  Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Κοζάνης

EBITEM

ΕΒΙΤΕΜ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 10934236000

Γραφεια – Εδρα

Πόποβιτς 5
Κοζάνη τ.κ. 501 31

Επικοινωνια

Τηλ: 24610 40375
Fax: 24610 28877
e-mail: ebitem@tee.gr

Social Media