ΕΒΙΤΕΜ Α.Ε. σοβαρή αξιόπιστη και ισχυρή εταιρία από το 1980

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Οικοδομικά Έργα

Έργα εξειδικευμένων μηχανολογικών κατασκευών, συντηρήσεων και επισκευών σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα

Έργα εξειδικευμένων μηχανολογικών κατασκευών, συντηρήσεων και επισκευών σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Βιομηχανικά Έργα

Έργα εξειδικευμένων μηχανολογικών κατασκευών, συντηρήσεων και επισκευών σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Εξειδικευμένα Έργα

Έργα εξειδικευμένων μηχανολογικών κατασκευών, συντηρήσεων και επισκευών σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Ενεργειακά Έργα

Έργα εξειδικευμένων μηχανολογικών κατασκευών, συντηρήσεων και επισκευών σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Μηχανουργείο - Ελασματουργείο

Έργα εξειδικευμένων μηχανολογικών κατασκευών, συντηρήσεων και επισκευών σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Κατασκευή Μεταλλικών Κτιρίων

Βιομηχανικά, Εξειδικευμένα,

Κατασκευή τεφρολεκάνης

Ενεργειακά, Εξειδικευμένα,

Πάρκο Ξηρολίμνης Κοζάνης 2008

Βιομηχανικά, Οικοδομικά,

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η ΕΒΙΤΕΜ Α.Ε. είναι η σοβαρή αξιόπιστη και ισχυρή εταιρία, πού κατόρθωσε να έχει μια πετυχημένη δυναμική παρουσία στον κλάδο κατασκευής των Βιομηχανικών, Ενεργειακών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.

Ιδρυτής της εταιρίας, ο Βασίλειος Δεμερτζίδης, Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του 1980 από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΒΙΤΕΜ Α.Ε.

1369
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
37
ΕΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ