Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας

 

Η ΕΒΙΤΕΜ Α.Ε. έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της, σύμφωνα με το EN ISO 9001:2015, το οποίο και πιστοποιήθηκε από το οργανισμό πιστοποίησης TÜV CERT του TÜV AUSTRIA.

Πάγια πολιτική και δέσμευση της διοίκησης της εταιρίας είναι η πιστή τήρηση και εφαρμογή του Εγχειριδίου Διασφάλισης Ποιότητας μαζί με τις αντίστοιχες «Διαδικασίες» και «Οδηγίες Εργασίας» με απώτερους στόχους:

Τον κατά το δυνατό καλύτερο προσδιορισμό των αναγκών του πελάτη και την άμεση ικανοποίησή τους

Την εμπλοκή και τη δέσμευση της ανώτατης διοίκησης της επιχείρησης για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

Την επικέντρωση κύρια στις διεργασίες και όχι απλά στις διαδικασίες

 

Την ανάλυση δεδομένων και ορισμό δεικτών παρακολούθησης

Εγγύηση για την πιστή τήρηση των κατά περίπτωση τεχνικών προδιαγραφών και γενικά για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελούν:

Η υψηλή επιστημονική κατάρτιση, η εμπειρία και η εξειδίκευση των στελεχών- μηχανικών της εταιρίας

Το   εξειδικευμένο και συνεχώς εκπαιδευόμενο εργατοτεχνικό προσωπικό που διαθέτει

Η πολύ καλή εξοικείωση των στελεχών με την χρήση των πιο γνωστών και ευρύτερα χρησιμοποιούμενων Διεθνών Κωδίκων API, ASME, ANSI, TEMA, DIN, AISC, καθώς και όλων των εγχώριων κανονισμών

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να υλοποιήσετε την ιδέα σας

EBITEM

ΕΒΙΤΕΜ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 10934236000

Γραφεια – Εδρα

Πόποβιτς 5
Κοζάνη τ.κ. 501 31

Επικοινωνια

Τηλ: 24610 40375
Fax: 24610 28877
e-mail: ebitem@tee.gr

Social Media